خرید|نياز‌هاي شهروندان شهرستان باغستان|

نياز‌هاي شهروندان شهرستان باغستان|50687050|imv34011958|
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان نياز‌هاي شهروندان شهرستان باغستان وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

حجم فایل : 140.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 54
بنام خدا نياز‌هاي شهروندان شهرستان باغستان مقدمه اين بررسي حاصل تلاش دانشجويان علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبائي‌ است كه درمهرماه ١۳۸٠همزمان با برگزاري كارگاه ”آموزش مهارتهاي اجتماعي“ در باغستان شهريار برگزار گرديد. دراين بررسي مقدماتي پرسشگران به منازل واقع در خيابان‌هاي١۴ الي ١۷ مراجعه نموده و ۳۸ پرسشنامه آزمايشي را تكميل و ارائه نموده‌اند. مقدمه دانشجويان همچنين با مصاحبه‌ي كيفي و سؤالات باز به ارزيابي اهداف اين بررسي پرداخته و نظرات پيشنهادي خويش را اضافه نمودند.
محتواي پرسشنامه براي كسب اطلاعات لازم، بررسي نيازها و مشكلات اقتصادي و فرهنگي خانواده‌هاي ساكن شهرستان باغستان موارد ذيل درغالب پرسشنامه مورد توجه ما واقع گرديده است. محتواي پرسشنامه الف- خانواده
تعداد افراد خانواده
نسبت‌ها
سن
شغل
وضعيت ازدواج
تحصيلات
بيماري شهود
محتواي پرسشنامه ب- نيازها
نيازهاي محسوس
خانوادگي
فردي
محيطي
محلي
محتواي پرسشنامه ج- آرزوها
فردي
خانوادگي محتواي پرسشنامه د- مشكلات و نيازهاي اساسي وضروري در حال حاضر كه نبود آن مشكلاني را براي فرد و خانواده بوجود آورده است. که شامل موارد زير مي‌گردد:
رفاهي
اقتصادي
اجتماعي
درماني محتواي پرسشنامه اوقات فراغت
نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضاي خانواده در
خانواده
محل کار
در باغستان محتواي پرسشنامه نحوه رفع موارد اضطراري و فوري در زمينه‌هاي مالي، خانوادگي و...
نقش خانواده، فاميل، همسايه‌ها وسازمان‌هاي دولتي در موارد ياد شده.
محتواي پرسشنامه ارتباطات
چگونگي ارتباطات در خانواده وفاميل و همسايگان. محتواي پرسشنامه مهاجرت که شامل موارد زير مي‌گردد:
محل تولد
مدت مهاجرت
سابقه مهاجرت
علت مهاجرت از موطن اصلي محتواي پرسشنامه آسيب‌هاي اجتماعي که شامل مواجهه با آسيب‌هاي اجتماعي در محل مي‌باشد. محتواي پرسشنامه انتظارات که شامل انتظارات از دولت و نهادهاي مدني مستقر در باغستان مي‌باشد. نتايج اوليه تعداد ۳۸ پرسشنامه جهت ارزيابي سؤالات مطرح شده به منظور بررسي“ نيازهاي مادي و معنوي شهرستان باغستان“ از سه محله‌ي شهرستان مذكور با مراجعه‌ي محقق به درب منازل تكميل گرديد.
حاصل اين بررسي حكايت از اهميت نهاد خانواده در تامين آرزوها، نيازها وعلايق پاسخ دهندگان دارد. نتايج اوليه نتايج پرسشنامه را مي‌توان به صورت موارد زير مشاهده کرد: نتايج اوليه پرسشنامه
جنسيت نتايج اوليه پرسشنامه
وضعيت تأهل ميزان تحصيلات سن محل تولد تعداد اعضاي خانواده سابقه سکونت خانواده مشاغل پاسخگو الف- پاسخگو به دلايل مختلف:
نبود شغل
پائين بودن سن
؟
عدم اجازه کار مشاغل پاسخگو ب- پدر مشاغل پاسخگو ج- مادر
د- خواهر مشاغل...