خرید|شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کهگیلویه (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد)|

نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کهگیلویه, استان کهگیلویه و بویراحمدشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کهگیلویه (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد)|34008415|imv34011958|
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کهگیلویه (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد) وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار