خرید|شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دزفول (واقع در استان خوزستان)|

نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دزفول, استان خوزستانشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دزفول (واقع در استان خوزستان)|34008136|imv34011958|
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دزفول (واقع در استان خوزستان) وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار