خرید|نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان بوکان (واقع در استان آذربایجان غربی)|

نقشه جهت شیب, نقشه جهت جغرافیایی, جهت شیب, جهت شیب استان ها, نقشه جهت شیب استان ها, نقشه رستری جهت شیب, دانلود نقشه جهت شیب, نقشه ی جهت شیب شهرستان ها, نقشه ی جهت شیب شهرستان بوکان, استان آذربایجان غربی,نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان بوکان (واقع در استان آذربایجان غربی)|34006362|imv34011958|
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان بوکان (واقع در استان آذربایجان غربی) وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:

شمال (0-22.5 درجه)

شمال شرقی (22.5 67.5)

شرقی (67.5-112.5)

جنوب شرقی (112.5-157.5)

جنوب (157.5 202.5)

جنوب غرب (202.5-247.5)

غرب (247.5-292.5)

شمال غرب (292.5-337.5)

شمال (337.5-360)